Piet de Gruyter

                                                               Paul Kriele

                                 Auteur van het boek ,, Het snoepje van de week ''

                                                                                                    

 

                                                              Dank je wel Jaap leuke artikelen en goeie promotie!

                                                              Als linken bedoel ik de artikelen die op de site Bastion Oranje.nl staan zoals

                                                             De Gruyter expo/afdeling in Noord-Brabants Museum  dd. 29 juli 2004:

                                                             http://www.bastionoranje.nl/index.php?pagina=nieuws&categorie=633&artikel=1086

                                                             En:  Een De Gruyter lezing dd. 19 september  2000  

                                                             http://www.bastionoranje.nl/index.php?pagina=nieuws&categorie=618&artikel=962

                                                             Groet en De Gruyter historie dd.

                                                             http://www.bastionoranje.nl/index.php?pagina=nieuws&categorie=307&meer=1

 

 

                                                            Je vindt dergelijke artikelen door bij ‘zoekfunctie  uitgebreid’ [ op de startpagina ]  De Gruyter in te klikken of via Bedrijven

                                                            [bovenaan de pagina in de balk met de 6-7 rubrieken  naar De Gruyter te gaan.

                                                            Paul Kriele

 

 

                                    Wetenswaardigheden uit het boek van  Paul Kriele

 

 

 

                                   Door Bob Ackermans  , 1951 begonnen bij D G en uit het boek van Paul Kriele

                                   Allerlei wetenswaardigheden over de Gruyter

                                   De Gruyter  kocht al in het begin van de vorige eeuw margarine van  Van den Bergh en Jurgens

                                   Jurgens was voor 50 procent  eigenaar  van het aandelenkapitaal van D G

                                   In de begin jaren 1930 fuseerde de Rotterdamse boterfabrikant met de Lever Brothers

                                   Die fusie was een van de eerste  en de langst durende  uit die tijd

                                   D G kocht in de jaren 1920 enorme winkel bedrijven , zoals  Reichelt , Butter Nortstern in Duitsland, in

                                   Limburg  Pieters Teeuwen, de Firma Bluyssen

                                   met verspreid liggende vestigingen en Kahrels Thee en ze investeerde in Zijlstra

                                   Doordat Unilever geen geld meer wou fourneren ging  D G failliet

                                   Zodra de SHV  de Gruyter  had over genomen  werd het bedrijf gesplitst in D G Beheer en D G Winkelbedrijf

                                   Onder beheer plaatste zij al het ,, onroerend goed ,,

                                   De Gruyter  stopte door dat Unilever er geen geld meer in wou stoppen

                                   In 1962 gingen wij , Albert Heijn jr, Simon de Wit en ik van de Gruyter vriendschappelijk  met elkaar om en bezochten gemeenschappelijk

                                   elkaar op congressen levensmiddelen

                                   De Gruyter  artikelen lagen in de grote warenhuizen in New York en Canada

                                   De Gruyter winkelbedrijf is verkocht aan De Spar

                                   De Gruyter beheer bleef onder de S H V

                                   Van de De Gruyter  ben ik over gegaan naar de S H V in 1980 heb ik de naam D G veranderd in Steenvast beheer

                                   Daaruit zijn 5 jaar later circa vijftig winkels aan een consortium verkocht voor beleggingsdoeleinden

                                   De Gruyter in in feite in 1985, het jaar dat ik er uit ben gestapt  opgehouden te bestaan

                                   Maar Steenvast  Beheer , de voortzetting van D G Beheer ligt nog op de plank, als een papieren N V !

                        

                                  Op 28-11-1952 opende al Rotterdam Lusthofstraat 67 als eerste zelfbediening en pas een jaar later 

                                  23-12-1953 Amsterdam Burg.de Vlugtlaan

  

                                  Utrecht _ In 1905 beginnen de zaken  op Vreeburg ,  Twijnstraat, Biltstraat en Veestraat ( 1907 )

                       

                                  de Gruyter ging open  op de Nieuwendijk 35  Nov 1902

                         

                         

                                 De Gruyter nam in haar geschiedenis zeven of meer grote bedrijven over

                                 4 Butterzaken in Berlijn, Nordstern en Thurmann in Berlijn en in Keulen

                                 Zijlstra

                                 Winanda in Belgie ( Antwerpen ? )

                                 BoKa in Den Haag

                                 Kahrel’s Thee in Groningen en tenslotte in 1950 Pieters Teeuwen in zuid Limburg

                                 .......................................................................................................................................................................

                                 

                                                                                                 PIETERS BIER

                                  In 1950  gaan een twintigtal zaken van Pieters Teeuwen, merendeels kleine kruidenierszaken

                                  over naar de Gruyter

                                  Het merknaam zou later worden gebruikt worden voor het Pieters Bier

                                  Deze reclame is afkomstig  van de website van oude biermerken  

                                                                              http://www.bieretiketten.nl/2/start.php

                                  Gr Bert Ripke

                                  ............................................................................................................................................................

                   

                       

                                 

                                 Als allereerste  is in 1907 door Faillissement de firma A.Bluyssen Zonen opgekocht

                                 Jan Bluyssen was de overgrootvader  Mgr Jan Bluyssen

                                 Samen met zijn broers Antonius en Wilhelmus kreeg in 1895 Johannes , de grootvader van Bisschop Bluyssen het bedrijf in handen

                                 Deze Johan Bluyssen was getr met Cato van den Heuvel, een zus van Anna  de echtgenote van Lambert de Gruyter, uit Geldrop

 

                                                                                Hieronder een krantenartikel Utrechts Nieuwsblad verkregen van A.A. Versluis ,

                                                                                                               oud werknemer de Gruyter Utrecht  .

                                                                                    

                                                                                                        Utrechtsch Nieuwsblad 21 augustus 1907
 

                                                                                               

                                    Om het Googelbaar te maken  hier onder de tekst uit het krantenartikel over de Gruyter / Bluijssen en Zn

 

                                  De filialen der Firma Bluijssens en Zonen

                                  Zooals wij al eenige weeken geleden mededeelden zou de Firma P. de Gruyter te 's Hertogenbosch de filialen der in staat van

                                  Faillissement verkeerende firma Bluijssens en Zonen hebben over genomen

                                  Wij voegden aan dit bericht, dat de filiaalhoudsters , die de gelden als borg hadden gestort  door het faillissement zoogoed als kwijt waren,

                                  daar door ten minste in haar betrekking  zouden blijven gehandhaafd

                                  Thans vernemen wij echter , dat de nieuwe eigenaars niet van plan zijn voor de filiaalhoudsters te behouden, doch daarvoor ander personeel

                                 aan te stellen.

                                 Indien de firma bij haar voornemen blijft , zal dit een slag zijn voor de weduwen waarvan velen met een groot gezin, daar zij dan niet alleen

                                 hun spaarduitjes kwijt zijn , doch tevens hun betrekking

                                 Er waren alleen in Amsterdam 50 filialen, waarvan de meesten in handen van de Firma de Gruyter zijn over gegaan

 

                                 ........................................................................................

 

                       

                                 In het geval BoKa en het Belgische Winands ( familienaam ) ging het om een kapitaalsdeelname

                                 Bij Zijlstra in 1919 betrof het een associatie en Kahrel’s in 1938 was eveneens een deelname

 

                                 Na de uitspraak van de Arrondissementsrechtbank in Roermond augustus 1907 zijn de 52 winkels van Bluyssen over gegaan naar de

                                 Gruyter , maar niet allen bleven voort bestaan

                                 Wel die in Amsterdam Haarlemmerdijk, Beukerweg opgeheven en 1914, Vijzelstraat opgeheven 1910 en Fannius  Scholtenstraat

                                 In Haarlem Barteljorisstraat opgeheven in 1911 en Venlo Vleeschstraat

 

                               

                                  Eerste contact Winandy in 1912

                                  Hij vluchtte naar Nederland in de 1 e wereldoorlog, net zoals vele andere Belgen

                                  In 1918 had  de Gruyter al een kapitaalsdeelname gestort in Winandy

                                  Pas in 1923 zouden  Aarts, Louis Wetzer en Bertha Vromens in Luik de administratie

                                  gaan bijwerken, afgestemd op de Gruyter

                                  Winandy  bleef een eigen directie ( de zonen van Jos ) en personeelsbeleid voeren

                                 Masilon en Garroy waren de commerciële mannen die later de winkels in Antwerpen zouden gaan leiden

                                 In 1955 werden de aandelen van De Gruyter verkocht

 

                                 Deelname Zijlstra

                                 In het boekjaar 1917/18 is de Gruyter geassocieerd met Zijlstra

                                 De firma dateert van 1 febr 1893

                                 Zij had oorspronkelijk petroleumdepots in beheer

                                 Jacob Zijlstra Hantjes zoon was tot 1917 een zelfstandige N V , en groeide uit tot een keten met 40 winkels

                                 De periode 1917-1941 betekende de associatie met de Gruyter in een bepaalde  financiële verhouding

                                 In dat jaar werd  het hoofdkantoor  voor Zuid  Nederland verhuist van Zwolle naar Amsterdam aan de Herengracht 72

                                 De overeenkomst bevatte het overgaan van 33 winkels waarvan er in  1967 zonder meer 3 sloten,

                                 te weten Apeldoorn Hoofdstraat , Zwartsluis  Stationsweg en Elburg Jufferenstraat

                                 De bewindvoerders  waren vanaf 1933 H J Zijlstra en R Wichers

       

 

                                Overname  Reichelt

                                In het balansjaar 1919/ 20 nam de Gruyter vier grote bedrijven met in totaal 143 winkels over in Berlijn

                                Te weten

                                Butter Reichelt , Butter Lorely, Butter Assmann en Butter Union, die samen smolten tot GmbH Butter Reichelt

                                In 1935 nam Reichelt Berlijn  Nordstern ( 123 winkels ) en even later Thurmann over , waardoor  het totaal op 386  kwamen

                                Het waren joden zaken , zoals  Jo van der Sanden schrijft, waar van het personeel veel te lijden had vanwege het Hitler regiem

                                Regelmatig verdwenen er vrouwen en mannen uit het bedrijf

                                Na 1935 werd  in het kantoor Schlesische Strasse  de Berlijnse administratie geüniformeerd aan de Centrale van het Kantoor

                               Orthenstraat  wat enkele maanden duurde

                                Regelmatig moesten ze dekking zoeken , want in de stad Berlijn werd in die jaren geteisterd door politieke rellen en stakingen

                                Piet de Gruyter met de Duitse ingenieurstitel  nam medio 1947 definitief na waarneming van Paul de leiding over van   de Berlijnse zaken

                                In 1950  gaan een twintigtal zaken van Pieters Teeuwen , merendeels kleine kruidenierszaken over naar de Gruyter

                                De merknaam zou later gebruikt worden  voor het Pieters Bier

                                Door de overname  kreeg het Bossche bedrijf meer grip op potentiële Limburgse klanten

 

 

 

 

                                                                     Voor reacties mail naar   j.zwart@nostalgiekrant.nl
     
                                                                   Terug naar de hoofdpagina http://www.pietdegruyter.nl/